Xorblue
Nummer PST06.001
Technik Acryl/Polyaethylene
Masse 100/100 cm
Privatbesitz
Xorblue